Permittering og sykemelding: Dette er reglene

En gruppe mennesker i et møterom. Foto

Når ansatte er permittert og sykemeldt samtidig oppstår det spørsmål om det er arbeidsgiver eller NAV som skal stå for utbetalingene.


Retten til sykepenger avhenger av tidspunktet for sykemeldingen i forhold til permitteringsperioden. I denne artikkelen tar vi deg gjennom reglene som gjelder for ansatte som er sykemeldt før permittering, samt ansatte som blir sykemeldt under permitteringsperioden

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/08/2023

Permitteringsvarsel og arbeidsgiverperiode

Hvorvidt arbeidstaker har krav på sykepenger fra NAV eller arbeidsgiver, og hvordan sykepengene skal beregnes vil bero på tidspunktet arbeidstaker blir sykmeldt.

Varslingsperiode

Før permittering iverksettes skal de ansatte normalt få skriftlig permitteringsvarsel. Dette omtales gjerne som varslingsperioden. Varslingsperioden er etter sedvane/rettspraksis på 14 dager.

Arbeidsgiverperiode

Etter at permittering er iverksatt, løper en arbeidsgiverperiode på 15 dager, jf. permitteringslønnsloven § 3 (1). I denne perioden er det arbeidsgiver som skal betale permitteringslønn og annet arbeidsvederlag.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med alle spørsmål du har knyttet til permittering og sykemelding.

Sykemeldt før permittering

Det er ikke noe i veien for å permittere en arbeidstaker som allerede er sykemeldt. Dersom den ansatte har vært 100% sykemeldt i en lengre periode (utover arbeidsgiverperioden) og mottar sykepenger fra NAV, vil den ansatte fortsatt få dette selv om vedkommende blir permittert.

En arbeidstaker som blir sykemeldt i varslingsperioden, det vil si før permitteringen blir iverksatt, vil som utgangspunkt motta sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.

Retten til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden vil opphøre fra den dagen permitteringen blir iverksatt.

Etter at arbeidsgivers sykepengeansvar utløper, overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. Dette følger av folketrygdloven § 8-17 bokstav b og § 8-18, 4. ledd sammenholdt med permitteringslønnsloven.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom permitteringslønnsloven og redegjør for dine rettigheter basert på rettslige din situasjon.

Lønnsplikt for arbeidsgiver?

Arbeidsgiver vil ikke ha lønnsplikt etter permitteringslønnsloven, dersom arbeidstaker forblir sykemeldt i hele permitteringsperioden.

Dersom den ansatte blir friskmeldt i løpet av permitteringsperioden, vil den ansatte som hovedregel ha krav på lønn fra arbeidsgiveren de første 15 dagene før vedkommende går over på dagpenger.

Sykemeldt etter permittering

Dersom arbeidstaker blir sykmeldt i arbeidsgiverperioden av permitteringen, dvs. etter at permitteringsperioden har startet, vil ikke arbeidsgiver være forpliktet til å yte sykepenger.

Arbeidstaker vil i slike tilfeller ha rett på sykepenger fra NAV . Sykepengene vil imidlertid beregnes etter dagpengesats og utbetalingen vil derfor være noe lavere.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg ut fra din situasjon og gir deg gode råd enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Anne-Marthe

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater