Ansattes rettigheter ved sykdom

Når en arbeidstaker blir sykemeldt, har vedkommende en del lovpålagte rettigheter som arbeidsgiver er pliktig til å rette seg etter. Arbeidstakeren har på sin side en medvirkningsplikt slik at tiltakene fra arbeidsgiver blir gjennomført.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater