Behov for nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
30/08/2018

I alle Hovedavtaler er det nedfelt bestemmelser som sikrer forsvarlig saksbehandling ved behov for permittering i bedriften. Borgarting lagmannsrett har slått fast at uorganiserte ikke nyter tilsvarende godt vern. På den bakgrunn ønsker mange å innføre tilsvarende bestemmelser i arbeidsmiljøloven, slik at alle arbeidstakere kan nyte det samme vernet.

LO ønsker imidlertid ikke å innføre slike regler. Les Dagens Næringslivs lederartikkel fra 24.12.2010 nedenfor:

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Saksbehandlingen nødvendig for å permittere kan være uensartet. Dernst kan valget av hvem som skal permitteres være kompleks. Det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet. Ta kontakt i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater