Konsulentavtale?

En konsulentavtale er en avtale mellom en konsulent, som er oppdragstaker, og en oppdragsgiver som klarlegger de vilkår og betingelser som er knyttet til den type konsulenttjenester som konsulenten gir.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater