Arbeidsgivers styringsrett: Hva er reglene?

I arbeidsforhold vil partenes rettigheter og plikter som et utgangspunkt kunne utledes av arbeidsavtalen. Men arbeidsavtalen kan ikke leses isolert; dens innhold utfylles av arbeidsmiljølov, ferielov, enkelte andre lover og eventuelle tariffavtaler som partene kan være bundet av. Samlet regulerer heller ikke det ovennevnte "rettskildebildet" uttømmende partenes rettigheter og plikter. Hva har arbeidsgivers styringsrett å si?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater