Arbeidsgivers styringsrett

I arbeidsforhold vil partenes rettigheter og plikter som et utgangspunkt kunne utledes av arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen kan imidlertid ikke leses isolert; dens innhold utfylles av arbeidsmiljølov, ferielov, enkelte andre lover og eventuelle tariffavtaler som partene kan være bundet av.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater