Hva er en saklig oppsigelse?

En arbeidsgiver må ha saklig grunn for å kunne gå til oppsigelse av en arbeidstaker. Hva som er saklig grunn, vil bero på en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater