Sluttpakke ved oppsigelse

Ikke sjelden tilbys arbeidstakerne sluttpakker i forbindelse med oppsigelse.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2015

Sluttpakken vil oftest være en økonomisk kompensasjon som kan bidra til at arbeidstaker opprettholder sin økonomi mens han leter etter nytt arbeid. En sluttpakke kan for eksempel inneholde et sluttvederlag, en fyldig attest og støtte til videreutdanning eller jobbsøkerkurs.

Arbeidstaker har ikke noe rettslig krav på å motta tilbud om sluttpakke, men det har utviklet seg til å bli en vanlig løsningsmekanisme fremfor å velge en rettslig prosess for domstolene. Hva som oppnås i slike forhandlinger varierer i nokså stor grad. I forbindelse med slike forhandlinger kan det være god grunn til å benytte seg av advokatbistand.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater