Dom gir støttekontakt rett til ansettelse

Et sentralt skille i arbeidretten går mellom arbeidstakeren og den selvstendige oppdragstakeren, dvs. en person som yter tjenester uten å være ansatt. En oppdragstaker har gjerne sitt eget firma, vurderer selv hvordan jobben skal gjøres, velger sine kunder selv og bestemmer selv når ferien skal tas.


Frostating lagmannsrett har nå hatt til vurdering om støttekontakt i kommunen skal anses som oppdragstaker eller arbeidstaker.


Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater