Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker

Høyesterett avsa 20. mars 2013 to dommer som behandlet grensen for når en tjenesteytende privatperson skal anses som oppdragstaker og når det må anses å foreligge et arbeidsforhold, og dertil tilliggende rettigheter for tjenesteyteren.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater