Kan arbeidsgiver nekte røyking på arbeidsplassen?

I kraft av arbeidsgivers styringsrett kan arbeidsgiver lede, fordele og kontrollere arbeidet. Men har arbeidsgiver rett til å nekte eller regulere røyking på arbeidsplassen?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for det totale arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø innebærer blant annet at ingen skal utsettes for røyk på arbeidsplassen.

Tobakkskadeloven § 25 sier ikke bare at luften skal være røykfri i lokaler og transportmidler hvor allmenheten har adgang, men også i arbeidslokaler, møterom og serveringslokaler. Påbudet omfatter også enkeltkontorer på arbeidsplassen. Hensynet bak bestemmelsen er hovedsakelig at personer med allergier og astma skal kunne arbeide på hvilken som helst arbeidsplass. Det kan imidlertid gjøres unntak i tilfeller hvor arbeidstakeren ikke kan forlate arbeidslokalene i løpet av arbeidsdagen. I slike tilfeller kan arbeidsgiver tillate røyking i særskilte rom. Unntaket forutsetter imidlertid at det tilbys tilsvarende røykfrie oppholdsrom av minst like god standard, til disposisjon for arbeidstakerne. Det må også understrekes at bestemmelsen kun gir adgang for arbeidsgiver til å opprette et slikt røykerom, det er ikke et krav om at slike røykerom skal opprettes.

I de tilfeller hvor arbeidsgiver ønsker å ha en helt røykfri arbeidsplass kan dette bestemmes i kraft av arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgiver har ingen plikt til å tilrettelegge for at arbeidstakere kan ta seg en røyk og kan derfor bestemme at arbeidsplassen skal være røykfri. Dersom arbeidsgiver eier arbeidslokalene, må dessuten arbeidsgiver i kraft av nettopp å være eier kunne forby røyking på egen private eiendom.

Røyking i arbeidstiden

Noe annet er at arbeidsgiver ikke kan nedlegge et generelt forbud mot å røyke i arbeidstiden, så fremt dette forgår utenfor arbeidsplassen. Har arbeidstaker tid og anledning til å forlate arbeidsplassen er det i utgangspunktet greit. Men arbeidsgiver behøver ikke å legge det til rette for røyking ved å gi flere eller lengre pauser.

Kan arbeidsgiver nekte å ansette røykere?

Per dags dato finnes det ikke noe lovverk i Norge som hindrer diskriminering av røykere. Det betyr at en arbeidsgiver helt lovlig kan søke etter arbeidstakere som ikke røyker, uten å bryte reglene om diskriminering. Arbeidsgiver kan også spørre en kandidat på jobbintervju om vedkommende røyker, uten å bryte loven. I selve ansettelsesprosessen kan en arbeidsgiver, idet minste i privat sektor, i hovedsak vektlegge de hensyn som er viktige for han eller henne. Således vil det være saklig å velge en person som ikke røyker fremfor en røyker.

I yrker som krever særskilt kontakt med mennesker, slik som for eksempel i sykepleieryrket eller for barnehageassistenter, kan det tenkes strengere krav. Tobakkskadeloven har også egne regler for barnehager og skoler i §§ 26 og 27. Her er det lovfestet at tobakksbruk er forbudt i barnehagers og skolers lokaler samt uteområder. Bestemmelsen i § 27 gjelder for grunnskoler og videregående skoler.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater