Kvote og karantene ved midlertidige ansettelser

Fra 1. juli 2015 ble det innført en generell regel om midlertidig ansettelse. Den innebærer en utvidelse av adgangen til midlertidig ansettelse, idet arbeidsgiver nå kan inngå midlertidige arbeidsavtaler av inntil ett års varighet uten noen form for begrunnelse.

Nyvinningen er gitt av lovgiver for å gi flere arbeidstakere mulighet til å gå inn i arbeidslivet samtidig som arbeidsgiver gis større grad av fleksibilitet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater