Fast eller midlertidig ansettelse?

Det er slått fast i arbeidsmiljøloven som et grunnleggende prinsipp at en arbeidstaker har krav på fast ansettelse. Har arbeidsgiver et varig behov for arbeidskraft, er det sikker rett at den arbeidstakeren har krav på fast ansettelse fra første dag, og denne ansettelsen er ikke tidsbegrenset. Det finnes likevel unntak fra hovedregelen.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater