Fast eller midlertidig ansettelse?

Det er slått fast i arbeidsmiljøloven som et grunnleggende prinsipp at en arbeidstaker har krav på fast ansettelse. Har arbeidsgiver et varig behov for arbeidskraft, er det sikker rett at den arbeidstakeren har krav på fast ansettelse fra første dag, og denne ansettelsen er ikke tidsbegrenset. Det finnes likevel unntak fra hovedregelen.

Er du arbeidstaker eller arbeidsgiver og trenger bistand?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 02469

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett


I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater