Personopplysninger

Personvern er en grunnleggende rettighet for alle i et demokratisk samfunn. I Norge har vi en lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) som har til formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater