Sexpress og trakassering på arbeidsplassen

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/11/2014

Arbeidstakers plikt til å være lojal mot arbeidsgiver innebærer en plikt til å avstå fra enhver utilbørlig behandling av arbeidskolleger. Mobbing, trakassering og uønsket sexpress er forhold som dessverre er vanlig på norske arbeidsplasser, men dessverre et problem som er vanskelig å komme til livs. Offeret er ofte i et avhengighetsforhold til den som utøver trakasseringen/sexpresset. Dernest er det sjelden vitner som kan bekrefte hva som har skjedd.

Det kan være vanskelig å dokumentere hva som har skjedd i slike saker, og bevis vil ofte være helt avgjørende dersom oppsigelse eller avskjed vurderes.

Vurderes oppsigelse eller avskjed på grunn av at en ansatt har utøvd sexpress mot arbeidskollega er det veldig viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. Hos Arbeidsrettsadvokater.no vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater