Tiden til og fra arbeid skal telle som arbeidstid

EU-domstolen har nylig avsagt en dom som slår fast at arbeidstakere uten fast arbeidssted, typisk arbeidstakere med ambulerende arbeid, har krav på å få reisetiden regnet med i en daglige arbeidstiden.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater