Avskjed av arbeidstakere i ledende stillinger

Vilkårene for avskjed er i utgangspunktet de samme for arbeidstakere i ledende stilinger som for alle andre arbeidstakere. En arbeidsgiver kan imidlertid forvente noe mer av en leder enn av en underordnet. Hvordan skal da vilkårene forstås og hva kan danne grunnlag for avskjed av en ansatt i ledende stilling?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater