Grovt pliktbrudd og avskjed

Dersom arbeidstaker gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd eller på annen måte vesentlig misligholder arbeidsavtalen, er de materielle vilkårene for avskjed oppfylt. Avskjed er en strengere reaksjon enn oppsigelse og er ment å ramme de mer alvorlige og grove pliktbruddene fra arbeidstakers side. Konsekvensen er dermed også mer inngripende for arbeidstaker ettersom arbeidsforholdet umiddelbart opphører.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater