Avskjed av ansatt på grunn av fengselsopphold

Dersom en ansatt blir straffedømt og må sone fengselsstraff, eller blir varetektsfengslet under etterforskningen av en straffesak, vil arbeidstakeren nødvendigvis ha fravær fra jobben.

Fraværet kan være relativt kort eller strekke seg over lang tid. Arbeidsgiver vil uansett måtte forholde seg til fraværet og om arbeidsforholdet kan avsluttes kan bli et spørsmål. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater