Daglig leders erstatningsansvar - illojalitet

I arbeidslivet er det en alminnelig og ulovfestet lojalitetsplikt i forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Brudd på denne lojalitetsplikten kan sanksjoneres, noe en dom fra Eidsivating lagmannsrett fra 2012 viser.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater