Oppsigelsestid og oppsigelsesfrister

Vanligvis varierer oppsigelsestiden i de fleste arbeidsforhold fra en til seks måneder. Lengden av oppsigelsesfristen er avhengig av hvor viktig det er for deg som arbeidsgiver å ha en forutberegnelighet i forhold til avslutning av arbeidsforhold og nyansettelser. Mer om oppsigelsestider- og frister leser du under.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater