Dom: Oppsigelse på e-post er ikke gyldig

Arbeidsmiljøloven § 15-4 stiller strenge krav til både form og innhold når det gjelder oppsigelse. Oppsigelsesbrevet skal være skriftlig og inneholde en rekke obligatoriske opplysninger knyttet til arbeidstakers rettigheter.

Dersom en oppsigelse ikke inneholder den påkrevde informasjonen, eller ikke gis skriftlig, vil den ikke være gyldig. Dette innebærer blant annet at for eksempel oppsigelsesfrister m.m. ikke begynner å løpe, før det foreligger en oppsigelse som tilfredsstiller disse kravene

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater