Illojalitet og oppsigelse?

Brudd på lojalitetsplikten kan oppstå både under og etter arbeidsforholdet. Sanksjonene vil derfor kunne variere ut i fra hvor i arbeidsforholdet arbeidstakeren står. Oppsigelse er det naturligvis bare snakk om dersom arbeidstakeren fortsatt er ansatt.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater