Stillingsvern

Stillingsvern omhandler de reglene som beskytter en arbeidstaker i forhold til hans stilling og begrepet brukes spesielt om de reglene som beskytter arbeidstaker mot uberettiget oppsigelse og avskjed. Det omfatter også de omstendigheter oppsigelse og avskjed må skje under, heriblant regler om oppsigelsesfrister og tvisteløsning. I tillegg omfatter stillingsvern blant annet reglene om adgangen til midlertidig ansettelse.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater