Oppsigelse pga. illojalitet

En arbeidstaker plikter å være lojal mot sin arbeidsgiver. Selv om det ikke fremgår av arbeidsavtalen, er det sikker rett at den ansatte fullt ut må slutte opp om arbeidsgivers interesser, dvs. at han ikke på utilbørlig vis kan sette til side eller undergrave arbeidsavtalen til fordel for egne eller andres interesser.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater