Arbeidsmiljøloven § A-1: Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 omhandler retten arbeidstakere har til å varsle om kritikkverdige forhold hos arbeidsgiver. Bestemmelsen favner vidt idet den både gjelder ekstern og intern varsling i virksomheter i både privat og offentlig sektor. Den gjelder også for innleide arbeidstakere.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater