Arbeidsmiljøloven § 2 A-3: Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling

Arbeidsmiljøloven § 2 A-3 regulerer arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling. Arbeidsgivers aktivitetsplikt har ikke vært lovfestet tidligere, og bestemmelsen ble tilføyd i forbindelse med lovendringene som trådte i kraft 1. januar 2020.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater