Arbeidsmiljøloven § 2 A-7. Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet

Arbeidsmiljøloven § 2 A-7 er aktuell der en arbeidstaker varsler til ekstern tilsynsmyndighet om kritikkverdige forhold i virksomheten der arbeidstakeren arbeider. Med denne bestemmelsen ble det innført taushetsplikt om arbeidstakers identitet ved varsling til en tilsynsmyndighet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater