Arbeidsmiljøloven § 2 A-6: Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

Arbeidsmiljøloven § 2 A-6 angir i hvilke tilfeller en arbeidsgiver plikter å utarbeide rutiner for interne varslinger, hvem som skal utarbeide slik rutine og hva rutinene skal inneholde.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater