Ferieloven § 10: Beregning av feriepenger

§ 10 i ferieloven omhandler beregningen av feriepenger og hvilke ytelser som inngår i feriepengegrunnlaget. Den sier også noe om hvilken prosentsats som skal legges til grunn ved beregningen.

Snakk med ossRing 22933850

 

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater