Ferieloven § 9: Ferieavvikling under sykdom, permisjon og arbeidskamp

Bestemmelsen regulerer fastsettelsen av ferie når arbeidstaker enten er syk eller er i foreldrepermisjon når ferien skal avvikles. Den regulerer også ferieavvikling ved arbeidskamp. Bestemmelsen sier noe om hvilke rettigheter arbeidstakeren har i slike tilfeller.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater