Begjæring om fratreden etter oppsigelse

Som arbeidsgiver er det viktig å være klar over at en arbeidstaker ved oppsigelse i utgangspunktet har rett til å fortsette i stillingen dersom søksmål er reist innen de frister som følger av arbeidsmiljøloven (aml.) § 17-4. Dette innebærer at den ansatte vil kunne fortsette i stillingen ut over oppsigelsestiden, og du som arbeidsgiver har ikke anledning til å utestenge arbeidstakeren fra arbeidsplassen. Det finnes imidlertid unntak til denne hovedregelen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater