Begjæring om fratreden etter oppsigelse

Ved oppsigelse har arbeidstaker i utgangspunktet rett til å fortsette i stillingen dersom søksmål er reist innen de frister som følger av § 17-4.

Dette innebærer at den ansatte vil kunne fortsette i stillingen ut over oppsigelsestiden, og arbeidsgiver har ikke anledning til å utestenge arbeidstakeren fra arbeidsplassen. For de tilfeller hvor en slik ordning vil være urimelig kan arbeidsgiver be retten avgjøre at den ansatte skal fratre under sakens behandling for domstolene, jf. § 15-11 (2) andre punktum.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater