Oppsigelse under graviditet eller foreldrepermisjon

Dersom du som arbeidsgiver vurderer oppsigelse av en ansatt som er gravid eller i foreldrepermisjon, er det viktig å være klar over at den ansatte er særskilt vernet mot oppsigelse under disse omstendighetene. Det blir derfor ekstra viktig med en grundig prosess.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater