Graviditet og oppsigelse

Arbeidstaker har ikke fullstendig beskyttelse mot oppsigelse under graviditet, svangerskapspermisjon eller ved omsorgspermisjon, fødselspermisjon eller foreldrepermisjon.

Men dersom oppsigelse meddeles under graviditet, må det ofte formodes at det foreligger en usaklig oppsigelse.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater