Oppsigelse av oppdrag om arbeidsleie

ARB Oppsigelse arbeidsleie redigert

Kan innleieren avslutte arbeidsleieoppdrag i en avtalt oppdragsperiode, og hva gjelder da?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
21/05/2021

Hva menes med arbeidsleie?

Når det snakkes om arbeidsleie siktes det til utleie av arbeidstakere. I arbeidsmarkedsloven § 25 fremgår følgende definisjon:

"Med utleie av arbeidstakere menes der leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse."

Utgangspunktet i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fat. Det er likevvel adgang til midlertidig ansettelse på nærmere vilkår. Et alternativ til midlertidige ansettelse er å leie inn arbeidstakere for den perioden deres kompetanse trengs, eksempelvis på et bestemt prosjekt. Det vanligst er å leie arbeidstakere fra et bemanningsbyrå.

Utgangspunkt: om innleieren og utleieren (bemanningsforetaket) har avtalt oppsigelsesadgang

Innleierens adgang til oppsigelse av oppdragsavtaler om arbeidsleie er ikke regulert i loven. Hvis innleieren ønsker å avslutte et oppdrag før opprinnelig avtalt tid, f.eks. fordi innleieren har feilvurdert sitt behov, beror innleierens oppsigelsesmulighet på hva som er avtalt med utleieren.

Det er altså ingen automatikk i at en innleier uten videre kan si opp et avtalt arbeidsleieoppdrag i den avtalte oppdragsperioden. Tvert i mot er det i praksis vanligst å avtale at innleieren ikke kan si opp avtalte oppdrag, i alle fall ikke uten å dekke de ekstrautgifter som utleieren (bemanningsforetaket) lider som følge av oppsigelsen.

Konsekvenser for innleieren og utleieren når arbeidsleieoppdrag avsluttes før avtalt tid

Hvis oppdragsavtalen med innleieren gir utleieren mulighet til å si opp arbeidsleieoppdrag i avtalte oppdragsperioder, regulerer oppdragsavtalen vanligvis også oppsigelsens konsekvenser. Når oppdragsavtalen viser til utleierens generelle forretningsvilkår for arbeidsleie, reguleres sannsynligvis også konsekvensene av oppsigelsen for innleieren i forretningsvilkårene, hvis ikke innleieren og utleieren har avtalt unntak i det enkelte oppdrag eller i en samarbeidsavtale.

Hvis utleieren har akseptert en avtale med innleieren om oppsigelse av oppdrag, blir ikke utleieren (bemanningsforetaket) uten videre fri fra sin arbeidsavtale om å betale lønn til sin arbeidstaker i resten av den opprinnelig avtalte oppdragsperioden selv om innleieren sier opp oppdraget.

Utleieren (Bemanningsforetaket) må da først forsøke å sette arbeidstakeren i annet arbeid, enten utleid til andre kunder eller i internt arbeid hos utleieren. Bare hvis det ikke finnes slikt annet passende arbeid kan utleieren vurdere permittering eller oppsigelse av arbeidstakeren ved driftsinnskrenkning etter arbeidsmiljølovens strenge frister og formkrav.

Hva kan du gjøre i praksis?

Hvis innleierens behov for arbeidsleie bortfaller før en avtalt oppdragsperiode er utløpt, bør innleieren sjekke i oppdragsavtalen om det er avtalt en oppsigelsesadgang. Deretter bør innleieren kontakte utleieren og forklare situasjonen. I så fall vil de fleste utleiere (bemanningsforetak) forsøke å finne en løsning i dialog med både sin kunde (innleieren) og sin arbeidstaker.

Trenger du juridisk bistand?

Hvis det er uklart hva som er avtalt om oppsigelsesadgangen, hvis innleieren og utleieren ikke finner frem til en rimelig løsning eller det er vanskelig å finne en løsning for arbeidstakeren, bør man vurdere advokatbistand. Advokater i Codex Advokat Oslo har betydelig praktisk erfaring med denne og andre problemstillinger som oppstår ved innleie og utleie av arbeidskraft.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater