Oppsigelse av ansatte som skulker

Mange arbeidsgivere opplever et problem i forhold til ansatte som enten ikke møter på jobb i det hele tatt, eller som kommer sent og går tidlig. Når dette gjentar seg kan det bli en utfordring for deg som arbeidsgiver å planlegge og organisere arbeid som bedriften har forpliktet seg til å utføre. Dersom ansatte til stadighet kommer for sent eller ikke møter opp overhodet, blir det for eksempel vanskelig å ferdigstille bygget i tide. Kunden blir sur og bedriften kan til og med påføres dagsbøter, mv. Hva kan du som arbeidsgiver gjør i slike situasjoner?

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater