Oppsigelse av ansatte som ruser seg

Det er et kjent samfunnsproblem i dag at mange ruser seg på medisiner og andre narkotiske stoffer. Dersom rusmisbruket er omfattende, vil dette først og fremst være et problem for den enkelte og dennes familie og venner. Hvis folk møter ruset på jobb, eller til og med ruser seg på jobb, så blir problemet også en del av arbeidshverdagen. Ikke bare vil det kunne bli et problem for arbeidsgiver, men også for den ansattes kolleger.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater