Oppsigelse ved samarbeidsproblemer og trakassering

På en arbeidsplass jobber det som regel flere og det er av den grunn ikke uvanlig at det oppstår visse uenigheter. Folk har forskjellige synspunkter og man kan ikke forvente at alle andre skal være enig med en selv. Som regel er det da heller ikke noe problem å takle hverandres forskjellige synspunkter. Imidlertid kan uenighetene blir så store at de fører til samarbeidsproblemer og da blir situasjonen en helt annen. Arbeidstakere som ikke kan samarbeide med hverandre eller med arbeidsgiver, kan utgjøre et ikke ubetydelig problem. Enda større er problemet hvis samarbeidsproblemene er et utslag av ren trakassering. Hvordan skal du som arbeidsgiver forholde deg til slike problemer på arbeidsplassen?

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater