Saksøke arbeidsgiver: Slik kommer begge partene frem til en god løsning

rettsmekling

Det hender at det oppstår tvist mellom deg som arbeidsgiver og en arbeidstaker, for eksempel på grunn av påstått trakassering eller oppsigelse av arbeidstakeren. Hva hvis arbeidstaker mener at det er foretatt en usaklig oppsigelse? Hvordan foregår en rettssak?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater