Kan arbeidstaker kreve forhandlinger ved avskjed?

Retten til å kreve forhandlinger er regulert i arbeidsmiljøloven § 17-3. Dersom arbeidstaker hevder at avskjeden er ugyldig, fremkommer det av denne bestemmelsen at forhandlinger kan kreves. Dersom arbeidstaker krever at forhandlinger blir avholdt, er det arbeidsgivers plikt å innkalle til et slikt møte. Møtet skal som hovedregel avholdes på arbeidsplassen, men siden det ofte vil være en ekstra belastning for arbeidstaker å måtte gjennomføre møtet i nærheten av andre ansatte, avholdes forhandlingsmøtet gjerne hos for eksempel en av partenes advokater.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater