Nye permitteringsregler fra 1. januar 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 er det gjort endringer i permitteringsreglene som innebærer at den første arbeidsgiverperioden utvides fra 10 til 15 dager, og at arbeidsgiverperiode nummer to faller bort. I tillegg vil perioden arbeidsgiver kan permittere uten lønn, reduseres fra 49 til 26 uker. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater