Nye permitteringsregler fra 1. juli 2016

Med virkning fra 1. juli 2016 er det gjort endringer i permitteringsreglene som innebærer mulighet for at permitterte mottar lønn og dagpenger i inntil 52 uker over en periode på 18 måneder. Reglene innfører en utvidet periode for arbeidsgivers lønnsplikt og en utvidet periode for dagpenger fra NAV.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater