Timebasert ansettelse?

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det kan likevel avtales midlertidige ansettelser i enkelte arbeidsforhold, som for eksempel ved sesongarbeid, ekstrahjelp, tilkallingshjelp eller ringevikar, prosjektarbeid, vikariater eller for andre typer ansettelsesforhold omtalt i arbeidsmiljøloven § 14-9. Uavhengig av ansettelsesforhold har du alltid krav på skriftlig arbeidsavtale, med et lovbestemt minimumsinnhold.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
10/06/2015

Sesongarbeid forutsetter at arbeidet bare kan utføres i bestemte perioder av året. Ekstrahjelp, tilkallingshjelp eller ringevikar krever at det oppstår et behov om hjelp som ikke på forhånd kan planlegges eller at det er en ekstraordinær situasjon som eksempelvis en forbigående, økt arbeidsmengde.

Prosjektarbeid er et midlertid og tidsavgrenset arbeidsforhold som ikke er en del av virksomhetens faste og løpende arbeidsoppgaver og behov. En vikar er gjerne aktuelt i kortere eller lenger perioder på grunn av eksempelvis sykdom, ferie, permisjon eller lignende.

En ringehjelp eller tilkallingshjelp er en ansatt som kun ringes ved behov, og er uten et fast antall arbeidstimer per måned eller faste arbeidsdager. En slik stilling reguleres som en midlertidig ansettelse. Omfattende bruk av tilkallingshjelp tyder på et mer stabilt og langvarig arbeidsforhold, og kan innebære krav på fast ansettelse.

Har du spørsmål om arbeidsavtaler kan du gjerne ta kontakt med oss i Codex. Ring 22933850 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater