Brudd på arbeidsavtale?

Brudd på arbeidsavtalen kan danne grunnlag for opphør av arbeidsforholdet, enten ved en oppsigelse eller en avskjed. En oppsigelse må ha en saklig grunn for å være gyldig. Oppsigelsestiden er etter arbeidsmiljøloven én måned, men det kan avtales lengre tid. En avskjed må være begrunnet i et vesentlig mislighold, og innebærer at arbeidstaker må gå på dagen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
10/08/2015

Det stilles krav om at det avholdes drøftelsesmøte før oppsigelse eller avskjed blir gitt. Møtet har til formål å diskutere forhold som en eventuelt senere oppsigelse skal bygge på. Videre stilles det formkrav til innholdet i en oppsigelse. Hvis formkravene ikke er fulgt kan oppsigelsen kjennes ugyldig.

Arbeidstaker kan ikke sies opp som følge av fravær fra jobb grunnet ulykke eller sykdom, svangerskap eller militærtjeneste, unntatt på nærmere gitte vilkår.

Har du spørsmål om arbeidsavtaler kan du gjerne ta kontakt med oss i Codex. Ring 22933850 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater