Arbeidsavtale deltid?

Arbeidsmiljøloven setter som krav at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av stillingsprosent. En deltidsansatt som jevnlig har arbeidet mer enn sin avtalte arbeidstid de siste 12 månedene har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Det er den faktiske arbeidstiden som er avgjørende.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Reglene for fast ansatte om rettigheter og plikter før, under og etter arbeidsforholdet gjelder tilsvarende for deltidsansatte, herunder reglene om stillingsvern. En deltidsansatt har dessuten fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse i bedriften. En slik fortrinnsrett er imidlertid betinget av at den ansatte er kvalifisert for stillingen og at fortrinnsretten ikke innebærer en vesentlig ulempe for bedriften.

Arbeidsgiver har for øvrig plikt til å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året.

Har du spørsmål om arbeidsavtaler kan du gjerne ta kontakt med oss i Codex. Ring 22933850 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater