Arbeidsavtale deltid?

Arbeidsmiljøloven setter som krav at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av stillingsprosent. En deltidsansatt som jevnlig har arbeidet mer enn sin avtalte arbeidstid de siste 12 månedene har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Det er den faktiske arbeidstiden som er avgjørende.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater