Arbeidsavtale for daglig leder?

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av arbeidsforholdets lengde, arbeidsoppgaver, stilling, osv. Dette gjelder også for daglig leder.


Her leser du mer om hvilke regler som gjelder for daglige ledere.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
16/06/2020

Arbeidsavtale for daglig leder: kan innebære fraskrivelse av rettigheter

Arbeidsmiljøloven åpner for at det - ved ansettelse av daglig leder - kan bestemmes at vedkommende fraskriver seg rettigheter i forbindelse med oppsigelse og avskjed.

Herunder kan det være:

"Fallskjerm" er betingelsen for fraskrivelsen

Betingelsen er at den daglige lederen mottar "etterlønn ved fratreden", eller en såkalt fallskjerm.

Ofte stilles ingen særskilte betingelser for årsaken til fratredelsen. En fallskjerm er en spesifisert økonomisk kompensasjon som skal utbetales dersom den ansatte må forlate stillingen.

Størrelsen på fallskjermen vil variere og kan eksempelvis utgjøre 6 eller 12 måneders lønn; i noen tilfeller enda mer, og kan utbetales som en engangssum eller over flere måneder.

Har du spørsmål rundt arbeidsavtalen din?

Ta gjerne kontakt med oss i Codex Advokat. Ring 22933850 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater