Varsel om oppsigelse

Hvis arbeidsgiver vurderer å gå til oppsigelse av en arbeidstaker, plikter arbeidsgiver å innkalle arbeidstakeren til et drøftelsesmøte.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2015

Innkallingen bør være skriftlig og klart gi uttrykk for at det er arbeidstakers fremtidige arbeidsforhold som skal drøftes. I drøftelsesmøtet skal arbeidsgiver redegjøre for bakgrunnen for at oppsigelse er under vurdering.

I et slikt møte skal arbeidstakeren ha anledning til å ha med seg en tillitsvalgt eller rådgiver og fremlegge sitt syn på saken. Etter drøftelsesmøtet vil arbeidsgiver ha bedre grunnlag for å vurdere om det foreligger en saklig grunn til å gå til oppsigelse av arbeidstakeren. Noe annet varsel enn et drøftelsesmøte, vil ikke arbeidsgiver være forpliktet til å gi.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater