Virksomhetsoverdragelse - betydningen av at ansatte følger med

Arbeidsmiljølovens kapittel 16 er den norske gjennomføringen av EU-direktivet 77/187/EØF om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av virksomhet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater