Oppsigelse ved virksomhetsoverdragelse

Når en virksomhet eller en del av virksomhet overdras fra en arbeidsgiver til en annen, er utgangspunktet er at lønns- og arbeidsvilkårene overdras samtidig. Det er imidlertid ikke noen selvfølge at den nye virksomheten ønsker eller har behov for alle de overførte arbeidstakerne, og spørsmålet er derfor i hvilken utstrekning den nye arbeidsgiveren har anledning til å benytte seg av oppsigelser i disse tilfellene.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater