Reservasjonsretten (Virksomhetsoverdragelse)

Juridisk sett består et arbeidsforhold normalt av to parter: Arbeidsgiveren på den ene siden og arbeidstakeren på den andre siden. Disse to partene forholder seg således til hverandre hva angår rettigheter og plikter i det løpende kontraktsforholdet. Men hva skjer med dette avtaleforholdet hvis virksomheten arbeidstakerne arbeider for selges til nye arbeidsgivere?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater