Deltidsansattes rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid

Deltidsansatte har etter en endring i arbeidsmiljøloven under visse forutsetninger rett til å kreve stillingsbrøk sammenfallende med faktisk arbeidstid.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater