Diskriminering i arbeidslivet

diskriminering i arbeidslivet

Som arbeidsgiver er du forpliktet til å aktivt og målrettet for å fremme likestilling og forhindre diskriminering. Denne plikten gjelder allerede fra stillingsutlysningen til opphør av arbeidsforholdet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater